Meklēt

Sadaļas

Ražotāji

Saturs

Spiediena releja regulēšana

Sūkņu asu regulēšana

Par kavitāciju

 

 

Spiediena releja regulēšana

 

Brīdinājums. Pirms sākat regulēt, pārliecinieties, vai ir atvienots spriegums!

Noņemiet vāciņu, atrodiet regulēšanas skrūvi A un spiediena diferences skrūvi B (sk. 1. att.).

 

Ieslēgšanās spiediena iestatīšana. Lai samazinātu spiediena parametru, pagrieziet skrūvi A pretpulksteniski. Lai palielinātu spiediena parametru, pagrieziet skrūvi A pulksteniski. Diferences spiediena apgabals paliek tāds pats. Ieslēdziet sūkni un ar manometru pārbaudiet ieslēgšanās un izslēgšanās spiediena parametrus.

 

Izslēgšanās spiediena iestatīšana.

Lai samazinātu spiediena parametru, pagrieziet skrūvi B pretpulksteniski. Lai palielinātu spiediena parametru, pagrieziet skrūvi B pulksteniski. Diferences spiediena apgabals atbilstoši sašaurinās vai paplašinās. Ieslēdziet sūkni un ar manometru pārbaudiet ieslēgšanās un izslēgšanās spiediena parametrus. Ja vajadzīgs, vēlreiz veiciet spiediena iestatīšanu, līdz sasniedzat vēlamo rezultātu.

 

Pirms barošanas sprieguma ieslēgšanas ir jābūt uzliktam sprieguma releja vāciņam!

Ja ūdens apgādes sistēmā vēlams samazināt spiediena svārstības, tad var ar skrūvi B samazināt diferences spiediena apgabalu.

Ieteicamā spiediena diference sistēmā starp minimālo un maksimālo ir 1,5–2 bar.


 

 

Sūkņu asu regulēšana

 

Sūkņu asu regulēšanas derīgums elektriskajam dzinējam un sūknim.

 

 

 


 


Kavitācija


Vismazākais spiediens veidojas pie ieplūdes sūkņa darbratā. Tāpēc zināmos apstākļos šķidrums var sākt vārīties. Radušies burbulīši (tukšumi) iekļūst sūkņa ratā un tur iesprūst. Tādu burbulīšu uzkrāšanos sauc par kavitāciju. Kavitācijas laikā vietās, kur sakrājušies burbulīši, rodas augsts spiediens. Šāda parādība var pamatīgi sabojāt sūkņa daļas: ratu, gultņus u.t.t.

Kavitācija visbiežāk rodas tāpēc, ka tiek lietots nepiemērots sūknis.

 

Kavitācija bojā sūkņa ratus, ārdīdama materiālu un savienojumus.


HomeHome

Grundfos

FRANKLIN ELECTRIC

 

STAIRS PUMPS

 

DAB

Dreno

LEO

CACHEG

 

CALPEDA

HERTELL  JAINSON
 caffini ZENIT 
SFA group
ITALTECHNICA e-tech
CHANSON PENTAX DIANAPURE Speroni SAER ELETTROPOMPE

 

Aquasky

 

Fluimac