Szukaj

Kategorie

Producenci

Treść

Regulacja przełącznika ciśnienia

Centrowanie osi pomp

O kawitacji

 

 

Regulacja przełącznika ciśnienia

 

Ostrzeżenie: Przed rozpoczęciem regulacji należy upewnić się, czy zostało odłączone napięcie.

Zdjąć pokrywkę, odnaleźć zawór regulacyjny A i zawór różnicy ciśnień B (zob. rys. 1).

 

W celu ustawienia ciśnienia po włączeniu: W celu obniżenia ciśnienia przekręcić zawór A przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. W celu zwiększenia ciśnienia przekręcić zawór A zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Zakres ciśnienia różnicowego pozostanie bez zmian. Włączyć pompę i przy pomocy manometru sprawdzić ciśnienie po włączeniu i wyłączeniu.

 

W celu ustawienia ciśnienia po wyłączeniu:

W celu obniżenia ciśnienia przekręcić zawór B przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. W celu zwiększenia ciśnienia przekręcić zawór B zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Zakres ciśnienia różnicowego odpowiednio rozszerzy się lub zwęży. Włączyć pompę i przy pomocy manometru sprawdzić ciśnienie po włączeniu i wyłączeniu. W razie potrzeby, powtarzać procedurę ustawienia ciśnienia do osiągnięcia koniecznego rezultatu.

 

Przed włączeniem napięcia zasilania sprawdzić, czy pokrywka przełącznika ciśnienia jest założona!

W celu zmniejszenia wahań ciśnienia w systemie wodociągowym, można zaworem B zmniejszyć zakres ciśnienia różnicowego.

Zalecana różnica ciśnień w systemie między minimalną i maksymalną wynosi 1,5-2 bar.


 

 

Centrowanie osi pomp

 

Korzyść wynikająca z centrowania osi pomp dla silnika elektrycznego i pompy.

 

 

 


 

 


Kawitacja


Najniższe ciśnienie powstaje przy dopływie do wirnika pompy. Z tego względu, w określonych warunkach, ciecz może zawrzeć. Powstałe pęcherzyki (pustki) trafiają do wirnika pompy i tam ulegają zagęszczeniu. Takie zagęszczenie pęcherzyków zwane jest kawitacją. Podczas kawitacji powstaje wysokie ciśnienie w miejscach zagęszczania się pęcherzyków. Dane zjawisko może uszkodzić elementy pompy: wirnik, łożyska i in.

Kawitacja najczęściej powstaje przy nieodpowiednim wyborze pompy.


Kawitacja powoduje uszkodzenie wirnika pompy niszcząc materiały i złączenia.


Strona głównaStrona główna

Grundfos

FRANKLIN ELECTRIC

 

STAIRS PUMPS

 

DAB

Dreno

LEO

CACHEG

 

CALPEDA

HERTELL  JAINSON
 caffini ZENIT 
SFA group
ITALTECHNICA e-tech
CHANSON PENTAX DIANAPURE Speroni SAER ELETTROPOMPE

 

Aquasky

 

Fluimac