Prekių krepšelyje: 0

Krepšelyje nėra produktų.

INFORMACIJA ĮRANGOS VARTOTOJAMS

UAB „Vandens siurbliai“, remiantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu ir kitais teisės aktais pateikia Jums šią svarbią informaciją:

Elektros ir elektroninės įrangos atliekos turi būti renkamos atskirai. Jų negalima išmesti kartu su kitomis komunalinėmis atliekomis.

Šiuo specialiu perbraukto konteinerio simboliu paženklintos elektros ir elektroninės įrangos atliekos privaloma rinkti atskirai ir nešalinti kartu su kitomis komunalinėmis atliekomis.

Pirkdami naują elektroninį prietaisą, galite palikti savo senąjį tos pačios rūšies prietaisą mums. Mes pasirūpinsime jo atidavimu atliekų tvarkytojams.

Elektros ir elektroninėje įrangoje yra pavojingų medžiagų (pvz. švinas, chromas), kurios kelia pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai. Todėl šios atliekos turi būti perduodamos atliekų tvarkytojams saugiam perdirbimui. Taip saugome aplinką ir tausojame gamtos išteklius.

Daugiau informacijos apie esamas elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo sistemas ir galimybes jomis naudotis galite rasti tinklalapyje www.eei.lt arba galite kreiptis į vietos savivaldybę.

Šių atliekų tvarkymo sėkmė priklauso nuo visų mūsų atsakingo požiūrio į aplinką ir indėlio į elektros ir elektroninės įrangos atliekų pakartotinį naudojimą bei perdirbimą!

Kontaktų forma
×