+370 41 500721

AUTOMATINĖS VANDENS TIEKIMO SISTEMOS

Nepriklausomai nuo to, kokios kokybės ir gamintojo vandens siurblį ar automatinę vandens tiekimo sistemą įsigysite, neteisingomis sąlygomis eksploatuojant, galimos siurblio darbo triktys ar gedimai, kurių dažniausi:

• esant minusinei temperatūrai, užšąla siurblyje esantis vanduo (dažniausios pasekmės – trūkęs siurblio korpusas, hidraulika, sujungimas);
• sugedusi siurblio valdymo slėgio relė (nereta priežastis – patekę nešvarumai, kontaktų korozija. Sugedus relei, sutrinka siurblio įjungimas ir išjungimas);
• pažeistas mechaninis sandariklis-riebokšlis (matyti vandens nutekėjimas ties sujungimu). Viena iš dažnų priežasčių – siurblys dirbo sausos eigos sąlygomis, t.y. be vandens. Laiku nepakeitus riebokšlio nauju, didelė tikimybė, kad reikės keisti ir guolius;
• plyšusi hidroforo membrana (tik atsukus čiaupą, siurblys iš karto įsijungia). Dažniausios priežastys – netikrinamas arba neteisingai sureguliuotas oro slėgis;
• dažnos siurblio darbo trikčių priežastys: neteisingai sureguliuotas oras išsiplėtimo inde, sugedęs atbulinis vožtuvas, nešvarumai įsiurbimo vamzdyje, nesandarios ar šalčio paveiktos įsiurbimo vamzdžio jungtys ir alkūnės (ypač aktualu žiemą)

 

 

Oro slėgis membraninėje talpoje turi būti 0,2 bar mažesnis nei siurblio įjungimo slėgis. Matuojant ir koreguojant pradinį slėgį membraninėje talpoje vamzdynuose neturi būti vandens.

 

Pavyzdys. Siurblio įjungimas 2 bar, išjungimas 3,2 bar. Oro slėgis talpoje turi būti – 1,8 bar.

 

Oro slėgis matuojamas atskiru manometru.


Vandens tiekimo sistemos (siurblio su hidroforu) parinkimas

Vandens tiekimo sistemos (siurbliai su hidroforu) yra sausai statomi siurbliai, kurie įsiurbia vandenį iš šulinio (arba kito vandens šaltinio) ir užtikrina stabilų vandens slėgį ir srautą vandens tiekimo sistemoje. Šie siurbliai nėra panardinami į vandenį, todėl atsiranda papildomi ribojimai jų panaudojimui. Stabiliam siurblio veikimui yra svarbus vandens įsiurbimo aukštis H(įsiurbimo) metrais, kuris susideda iš gylio H(gylis) (vertikalus atstumas nuo vandens paviršiaus iki siurblio įsiurbimo įvado metrais) ir horizontalaus atstumo nuo siurblio iki vandens šaltinio L (šis atstumas matuojamas metrais ir dalinamas iš 10). Horizontalus atstumas svarbus dėl susidarančių hidraulinių nuostolių, vandeniui tekant vamzdžiu. Standartiniai siurbliai gali siurbti vandenį iš gylio iki 9 m, inžektoriniai siurbliai gali įsiurbti vandenį iš gylio iki 35 m.

Įsiurbimo aukščio skaičiavimui naudojama tokia supaprastinta formulė:

H(įsiurbimo) = H(gylis) + L/10

čia H(įsiurbimo) – įsiurbimo aukštis (m), H(gylis) – vertikalus atstumas nuo vandens paviršiaus iki siurblio įsiurbimo įvado (m), L – horizontalus atstumas nuo vandens įsiurbimo taško iki siurblio montavimo vietos (m), kuris dalinamas iš 10.

Pvz.: hidroforas sumontuotas žemės paviršiaus lygyje, šulinyje vandens paviršiaus lygis yra 4m nuo žemės paviršiaus (H(gylis) = 4m), šulinys yra 20 m atstumu nuo namo (L = 20m). H(įsiurbimo) – 4 +20/10 = 6m. Šiam atvejui tinka standartinis išcentrinis savisiurbis siurblys, kurio maksimalus įsiurbimo aukštis iki 9m. Kai įsiurbimo aukštis H(įsiurbimo) didesnis nei 9 metrai, naudojamas siurblys su inžektoriumi arba kitas sprendimas – panardinamo tipo siurblys (panardinami siurbliai šuliniams).

Siurblio našumo ir slėgio apskaičiavimas

Išsiaiškinus kokio tipo siurblys yra tinkamas (paprastas ar inžektorinis), galima apskaičiuoti reikalingą siurblio užtikrinamą bendrą slėgį H(bendras) ir našumą (Q). Paprastai komfortiškam vandens tiekimui reikalingas apie 2 bar vandens slėgis (2 bar atitinka 20 m vertikalaus vandens stulpo) aukščiausiame vandens vartojimo taške. Atitinkamai, norint viršutiniame vandens vartojimo taške užtikrinti 2 bar slėgį, reikia sudėti vandens pakėlimo aukštį nuo siurblio iki vandens vartojimo taško ir komfortišką slėgį tame taške (išreikštą vandens stulpo slėgio metrais).

Pvz.: hidroforas montuojamas žemės paviršiaus lygyje. Aukščių skirtumas tarp siurblio ir aukščiausio vandens vartojimo taško yra 8m. Galime paskaičiuoti, kad, norint komfortiškai praustis po dušu antrame aukšte, siurblys turi užtikrinti vandens slėgį (h) ne žemesnį nei 28m (8m + 20m) /barais: 2,8/. Taip pat, būtina įvertinti įsiurbimo aukštį H(įsiurbimo). Todėl bendras reikalingas siurblio pakėlimas: H(bendras) = H(įsiurbimo) + h. Mūsų atveju, kai šulinys 20 metrų atstumu nuo įvado ir vandens gylis 4 metrai nuo žemės paviršiaus, įsiurbimo aukštis 6m + vertikalus atstumas nuo siurblio iki aukščiausio taško 8m + komfortiškas slėgis 20m. Bendras reikalingas siurblio pakėlimas bus: 6+8+20=34m.

Dažniausiai siurblio maksimalus našumas viršija šulinyje esančio vandens kiekį ir ilgo veikimo atveju vanduo iš šulinio gali būti paprasčiausiais išsiurbtas. O tai gali sukelti siurblio sausą eigą ir jį sugadinti. Todėl rekomenduojama pasirūpinti siurblio apsauga nuo sausos eigos  (pvz. relė LP3, Switchmatic 2 ir analogiškos).

Siurbiant vandenį iš ežero/upės/tvenkinio ir tiekiant jį į laistymo sistemą, galima nesirūpinti dėl vandens stokos. Šituo atveju reikia skirti dėmesį siurblio našumui prie numatyto slėgio.

Siurblio su hidroforu montavimo rekomendacijos

Visiems sausai montuojamiems siurbliams galioja taisyklė, kad siurbliai (vandens tiekimo sistemos) būtų montuojami kaip įmanoma arčiau šulinio ar kito vandens šaltinio. Apie šią taisyklę pamiršti negalima, montuojant tiek paprastus, tiek inžektorinius siurblius.  Kuo trumpesnis įsiurbimo vamzdis, tuo paprastesnis sistemos paleidimas ir stabilesnis siurblio veikimas.

Įsiurbimo vamzdis turi būti kietas, kad įsiurbimo metu nesusispaustų. Daugumos siurblių įsiurbimo įvado skersmuo yra 25mm arba 32mm. Rekomenduojama naudoti didesnio skersmens įsiurbimo vamzdį, nei siurblio įvado angos skersmuo – 32mm arba 40 mm atitinkamai. Naudojant storesnį vamzdį, mažėja įsiurbimo pasipriešinimas, dėl to siurblys veikia stabiliau ir efektyviau. Ir atvirkščiai, naudojant vamzdį, kurio skersmuo mažesnis nei siurblio įsiurbimo įvado, didėja hidrauliniai nuostoliai, siurblio parametrai blogėja.

Kita problema, su kuria susiduriama pajungus siurblį – įsiurbimo sistemos užsiorinimas (oras įsiurbimo vamzdyje). Kai tik į įsiurbimo vamzdį patenka oras, sistema nustoja veikti, siurblys nepasisiurbia. Todėl siekiant išvengti tokių nesklandumų, privaloma montuoti atbulinį vožtuvą su kietųjų dalelių tinklelio tipo filtru prie įsiurbimo vamzdžio galo ir būtinai užtikrinti visų sujungimų sandarumą. Atbulinis vožtuvas neleidžia vandeniui nubėgti į šulinį, siurbliui atsijungus, o kietųjų dalelių filtras apsaugo siurblį nuo smėlio ir kitų stambių dalelių vandenyje.  Taip pat svarbu, kad siurblys neišsiurbtų viso esančio šulinyje vandens ir nepradėtų siurbti oro. Tai gali sukelti sausą eigą ir siurblio gedimą. Pajungiant siurblį pirmą kartą, būtina nuorinti visą įsiurbimo sistemą, todėl svarbu įsiurbimo vamzdį pakloti „be bangų“, kad nesusidarytų oro kamščių ir užpilant sistemą vandeniu, oras natūraliai išeitų į viršų.

Montuojant siurblį su inžektoriumi, visos aukščiau išvardintos taisyklės galioja, bet tokiu atveju – į šulinį reikia nuvesti du vamzdžius. Į šulinį nuleidžiamas inžektorius, prie kurio pajungiami du vamzdžiai, o prie įsiurbimo angos montuojamas atbulinis vožtuvas ir apsauginis kietųjų dalelių filtras.

Jei planuojate montuoti vandens tiekimo sistemą ir įsiurbimo aukštis H(įsiurbimo) yra arti 9 metrų ribos, rekomenduojama arba pagalvoti apie
panardinamo tipo siurblį (panardinami siurbliai šuliniams), arba pasikloti 2 vamzdžius iki šulinio, nors šiuo momentu naudosite tik vieną iš jų. Kartais pasitaiko atvejų, kai vandens lygis šulinyje krenta keliais metrais ir paprastas siurblys su hidroforu nebegali jo įsiurbti. Tokiu atveju, norint pakeisti paprastą siurblį inžektoriniu (su galimybe įsiurbti vandenį iš 20-30 metrų), nebereikės kasti iš naujo žemės.

Išsiplėtimo indo (hidroforo) talpa

Vandens tiekimo sistemos komplektuojamos su hidroforais, kurių talpa nuo 20 iki 100 litrų. Teoriškai, esant teisingai sureguliuotam oro slėgiui išsiplėtimo inde, vanduo jame sudaro apie 30% viso indo tūrio, likusi tūrio dalis – oras. Vienodų techninių parametrų siurbliai yra komplektuojami ir su 20 litrų, ir 100 litrų talpos išsiplėtimo indais (pvz.: vandens tiekimo sistemos VJ10A ar AUTOJSW komplektuojamos su identiškais siurbliais ir skirtingos talpos hidroforais). Hidroforo tūris yra svarbus ne tik siurblio ir variklio ilgaamžiškumui, bet įtakoja ir komforto lygį (triukšmingumas, slėgio svyravimai ir pan.). Kuo didesnės talpos yra hidroforo indas, tuo rečiau įsijungia siurblys ir sistemoje yra mažiau slėgio svyravimų. Be to sausai statomi siurbliai yra pakankamai triukšmingi, todėl retesni įsijungimai atitinkamai sukelia mažiau triukšmo (ypatingai svarbu naktį).

Hidroforo siurblių naudojimas laistymo sistemoms. Vandens įsiurbimas iš tvenkinio/ežero/upės

Naudojant siurblį su hidroforu laistymo sistemoms ir siurbiant vandenį iš tvenkinio/ežero, rekomenduojama naudoti didesnio skersmens įsiurbimo vamzdį, nei siurblio įvado angos skersmuo. Nors daugelio sausai statomų išcentrinių siurblių maksimalus įsiurbimo aukštis H(įsiurbimo) yra 9 metrai, kas teoriškai atitiktų 90 metrų horizontalų atstumą (L), praktika rodo, kad tokios sistemos efektyviai veikia įsiurbimo atstumu iki 50-60m. Esant didesniam atstumui, pasireiškia kavitacijos efektas (nutrūksta vandens srauto vientisumas, atsiranda oro tarpai) ir įsiurbimo vamzdis užsiorina, to pasekoje siurblys negali įsiurbti vandens.

Į vandens tvenkinį panardintą vamzdžio galą su atbuliniu vožtuvu ir kietųjų dalelių filtru rekomenduojama papildomai apsaugoti didesniu metaliniu tinkleliu ar kitokiu stambesniu filtru. Neretai smulkus filtro tinklelis greitai apsineša tvenkinio/ežero/upės vandenyje esančia organika, dalelėmis ir užsikemša. Būtent dėl vandenyje esančių priemaišų, kietųjų dalelių hidroforai su inžektoriumi nėra pats geriausias sprendimas vandens įsiurbimui iš tvenkinių, ežerų, upių ir pan.

 

Įspėjimas: Prieš reguliavimą įsitikinkite, kad būtų atjungta įtampa.

Nuimkite dangtelį, suraskite reguliavimo varžtą A ir slėgių skirtumo varžtą B (žiūrėti pav.).

Įjungimo slėgio nustatymui:

• Slėgio mažinimui pasukite varžtą A prieš laikrodžio rodyklę.
• Slėgio didinimui pasukite varžtą A pagal laikrodžio rodyklę. Diferencinio slėgio sritis lieka nepakitusi.
• Įjunkite siurblį ir manometro pagalba patikrinkite įjungimo ir išjungimo slėgius.

Išjungimo slėgio nustatymui:

• Slėgio mažinimui pasukite varžtą B prieš laikrodžio rodyklę.
• Slėgio didinimui pasukite varžtą B pagal laikrodžio rodyklę. Diferencinio slėgio sritis siaurėja arba plečiasi atitinkamai.
• Įjunkite siurblį ir manometro pagalba patikrinkite įjungimo ir išjungimo slėgius. Jei reikia, kartokite slėgio nustatymo procedūras, kol bus pasiektas reikiamas rezultatas.

Įspėjimas: Prieš jungiant maitinimo įtampą, slėgio relės dangtelis turi būti uždėtas!

Norint sumažinti slėgio svyravimus vandentiekio sistemoje, galima varžtu B sumažinti diferencinio slėgio sritį.
Rekomenduojamas sistemos slėgių skirtumas tarp minimalaus ir maksimalaus yra 1,4 bar.

Sureguliavus relę, būtina sureguliuoti ir slėginio indo (hidroforo) pradinį slėgį.

GRĘŽINIO SIURBLIAI

Yra keletas sprendimų, kurie padėtų prailginti panardinamų variklių tarnavimo laiką, naudojant kartu su kintamo dažnio keitikliais (KDK) :

• rekomenduojama visada įrengti išvesties filtrus
• sinusinių bangų filtrai yra geriausias pasirinkimas
• siekiant užtikrinti geriausią apsaugą, rekomenduojama naudoti 4 polių filtrus, kurie veikia esant linija-žemė įtampos pikams

Išsamesnę informaciją rasite žemiau pateiktoje brošiūroje (PDF).

Norint parinkti optimalų gręžiniui siurblį, kuris veiks 100% efektyviai ir patikimai, reikia žinoti keletą svarbių parametrų:

Vandens gręžinio gylis – parametras nurodantis, kokiame gylyje yra vandens gręžinio dugnas.


Dinaminis vandens lygis – labai svarbus gręžinio parametras. Dinaminis vandens lygis yra atstumas nuo žemės paviršiaus iki vandens paviršiaus siurblio veikimo metu. Giluminiai vandens siurbliai eksploatuojami tik pilnai panardinti po vandeniu. Siurbliai montuojami taip, kad panardinimo gylis siurblio nuolatinio veikimo metu būtų ne mažesnis 1-2 metrai, t.y. bent 1-2 metrais žemiau gręžinio dinaminio lygio. Taip pat skaičiuojant maksimalų vandens siurblio slėgį (pakėlimo aukštį), įvertinamas aukščių skirtumas nuo dinaminio vandens lygio iki viršutinio vandens tiekimo taško.


Statinis vandens lygis – atstumas nuo žemės paviršiaus iki vandens lygio gręžinyje, kai vandens gręžinys kurį laiką nebuvo eksploatuojamas ir vandens lygis nusistovėjo. Atėmus statinį vandens lygį iš vandens gręžinio gylio, galima apskaičiuoti vandens stulpo aukštį gręžinyje.

Statinis ir dinaminis vandens lygiai gręžinyje


Vandens gręžinio debetas – kitaip dar vadinamas vandens gręžinio našumas. Parametras, parodantis gaunamo iš gręžinio vandens kiekį per laiko vienetą (m3/h arba l/min). Viršijus numatytą vandens gręžinio debetą, net ir esant pakankamam dinaminiam lygiui, po kurio laiko yra suardomas aplink gręžinio filtravimo koloną esantis natūralus filtras (žvyro ir išrūšiuoto smėlio sluoksnis susidaręs pirminio gręžinio išsiurbimo ir normalaus eksploatavimo metu).


Gręžinio skersmuo – įtakoja siurblio parinkimą, 4 arba 6 coliai (100mm arba 150mm). Siurblys neturėtų būti pernelyg didelio skersmens, nes jį bus sudėtinga montuoti. Bet taip pat vandens siurblys negali būti ir pernelyg mažo skersmens, kitaip siurblio veikimo metu nesusidaro vandens sūkuriai, kurie būtini patikimam siurblio aušinimui (rekomenduojamas pratekančio vandens srauto greitis 8 – 20 cm/s).

Visi aukščiau paminėti parametrai yra nurodomi vandens gręžinio pase. Kartais papildomai nurodomas ir rekomenduojamas siurblio pakabinimo gylis. Kai gylis nėra nurodomas, siurblį rekomenduojama kabinti kuo giliau, bet turi būti išlaikytas bent 1 metro atstumas nuo gręžinio filtravimo zonos.


Vandens gręžinio parametrai nusako maksimalias gręžinio galimybes, bet normaliomis eksploatavimo sąlygomis jos 100% neišnaudojamos.

Parenkant siurblį individualiems poreikiams nepakanka vien tik informacijos apie gręžinį. Svarbu žinoti atstumą nuo gręžinio iki namo, numatomą vandens suvartojimą ir aukščiausią vandens tiekimo tašką – maksimalų vandens pakėlimo aukštį (pvz. dušas antrame aukšte).


Koks yra atstumas nuo gręžinio iki tolimiausio vandens suvartojimo taško? Ir koks vamzdis bus (arba jau yra) naudojamas? Vandens vartojimo metu vandens srautas yra didelis, todėl net ir horizontalus vamzdis sukelia pasipriešinimą vandens judėjimui dėl skysčio klampumo ir vamzdyno vidaus sienelių nelygumų. Atitinkamai didesnis siurblio našumas sukelia aukštesnį pasipriešinimą. Preliminariems paskaičiavimams galima daryti prielaidą, kad 10 metrų horizontalaus vamzdyno atitinka 1 metrą pakėlimo į viršų (arba 100 metrų horizontalaus vamzdžio sukelia 1 bar slėgio pasipriešinimą).
Tikslesni siurblio pakėlimo aukščio skaičiavimai galimi žemiau pateiktoje skaičiuoklėje, įvedus į atitinkamus langelius:
– našumą (m3/h arba l/min)
– vamzdžio skersmenį (mm)
– vamzdžio medžiagą, iš kurios jis pagamintas (pvz. HDPE -plastikas)
– vamzdžio ilgį (m)
– vertikalų aukščių skirtumą nuo dinaminio vandens lygio iki aukščiausio vandens tiekimo taško (pvz. dušo antrame aukšte) (m)

Skaičiuoklė (paspauskite čia)

Koks yra vandens suvartojimo poreikis, t.y. koks vandens maksimalus našumas reikalingas? Suvartojamo vandens kiekis labai priklauso nuo žmonių kiekio, laistymo sistemos naudojimo (laistymo sistemos purkštukai reikalauja aukšto slėgio ir didelio vandens debeto, kad tinkamai veiktų) ir kitų panašiu faktorių. Tikslesnė informacija paskaičiavimui yra žemiau:

Vandens suvartojimas namuose

Jei visi aukščiau paminėti parametrai žinomi, galima pereiti prie konkrečių techninių reikalavimų siurbliui formulavimo – reikiamas siurblio našumas ir užtikrinamas slėgis.
Reikiamą našumą galima nesunkiai apskaičiuoti pagal aukščiau patektą lentelę – reikia susumuoti visą maksimaliai įmanomą poreikį vienu momentu. Pavyzdžiui, jei bendras momentinis vandens suvartojimas siekia 3 m3/val. Tai reiškia, kad tokio namo poreikius atitiks siurblys, kurio našumas yra ne mažesnis nei 3 m3/val. Svarbu, kad poreikis neviršytų gręžinio debeto. Jei gręžinio debetas yra nepakankamas, rekomenduojama pvz. atsisakyti laistymo sistemos arba jungti sistemos purkštukus atskirai po vieną.


Suskaičiuojant reikiamą vandens siurblio slėgį, svarbu įvertinti tai, kad viršutiniame vandens suvartojimo taške turi būti užtikrintas būtinas minimaliam komfortui apie 2 bar perteklinis slėgis. Paprastai vandens siurblių slėgis yra dažnai nurodomas ne barais, o vandens stulpo metrais (1 bar atitinka 10 metrų). Galima nesunkiai apskaičiuoti reikalingą slėgį pagal formulę:
H = Hp + Hmax + Hd +Hv
H – reikiamas siurblio slėgis (arba pakėlimo aukštis, darbinis taškas), Hp – perteklinis slėgis (dažniausiai Hp = 20m), Hmax – viršutinio vandens suvartojimo taško aukštis, Hd – dinaminis gręžinio vandens lygis, Hv – vamzdžių sukeliamas pasipriešinimas.

Reikimas siurblio slėgis (pakėlimo aukštis)


Dažna klaida šituose apskaičiavimuose yra vandens pakėlimo skaičiavimas ne nuo Hd lygio, o nuo vandens siurblio pakabinimo lygio arba viso gręžinio gylio. Svarbu suvokti, kad vandens slėgis priklauso nuo vandens aukščių skirtumų. Siurblio veikimo metu vandens lygis gręžinyje atitinka dinaminį lygį ir nepriklauso nuo siurblio pakabinimo gylio.


Pradėjus ieškoti siurblio lentelėse, matyti, kad keli giluminiai siurbliai prie apskaičiuoto aukščio H (m) gali išvystyti tokį pat našumą Q. Todėl labai svarbu atkreipti dėmesį į slėgį, kuriame siurblys išvysto optimalų našumą. T.y. siurblio variklis dirba su maksimaliu naudingumu, suvartodamas mažiausiai elektros energijos ir mažiausiai nusidėvintis. Tam gamintojai siurblių darbo kreivių lentelėse nurodo ir siurblio naudingo veikimo kreivę.

Grundfos SQ, SQE siurblių kabelio parinkimo lentelė

VariklisSrovėKabelio skersmuo ir ilgis
kWA1,5 mm22,5mm24mm26mm2
0,75,280133213320
1,158,45083132198
1,6811,2376299149
1,8512355892139

Franklin electric 230V variklių kabelio parinkimo lentelė

VariklisSrovėKabelio skersmuo ir ilgis
kWA1,5 mm22,5mm24mm26mm2
0,373,3120210330500
0,554,380140230350
0,755,760110180270
1,18,44070120190
1,510,73060100150
2,2
204060100

Franklin electric 230V variklių kabelio parinkimo lentelė (2W)

VariklisSrovėKabelio skersmuo ir ilgis
kWA1,5 mm22,5mm24mm26mm2
0,555,860110180270
0,757,34070120190
1,11,13060100150

Franklin electric 380V variklių kabelio parinkimo lentelė

VariklisSrovėKabelio skersmuo ir ilgis
kWA1,5 mm22,5mm24mm26mm2
0,371,1930155024603670
0,551,6630105016702500
0,752,049082013001950
1,12,83405709101360
1,53,92604307001040
2,25,4170290460700
37,4120210340510
49,790150250370
5,512,670110190280
7,517,25080130200
1124,206090140
1532,00070110

Plačiau: PDF faile.

Kodėl genda panardinami elektros varikliai – 1 dalis. Plačiau: PDF faile

Dabar paanalizuokime, kaip teisingai parinkti kabelio skersmenį. Plačiau PDF faile.

Šiandien daug modernių technologijų reikalauja naudoti panardinamuosius variklius kartu su dažnio
keitikliais. Šie nurodymai suteiks Jums būtinos informacijos, kaip naudoti dažnio keitiklius su Franklin
panardinamais varikliais. Plačiau: PDF faile

MATAVIMO VIENETŲ PAKEITIMŲ LENTELĖS

Nominal Pipe Size
NPS [coliai]
Nominal Diameter
DN [mm]
1/86
1/48
3/810
1/215
3/420
125
1 1/432
1 1/240
250
2 1/265
380
3 1/290
4100
4 1/2115
5125

Load More

Kontaktų forma
×