+370 41 500721

AUTOMATINĖS VANDENS TIEKIMO SISTEMOS

 

 

Oro slėgis membraninėje talpoje turi būti 0,2 bar mažesnis nei siurblio įjungimo slėgis. Matuojant ir koreguojant pradinį slėgį membraninėje talpoje vamzdynuose neturi būti vandens.

 

Pavyzdys. Siurblio įjungimas 2 bar, išjungimas 3,2 bar. Oro slėgis talpoje turi būti – 1,8 bar.

 

Oro slėgis matuojamas atskiru manometru.


Vandens tiekimo sistemos (siurblio su hidroforu) parinkimas

Vandens tiekimo sistemos (siurbliai su hidroforu) yra sausai statomi siurbliai, kurie įsiurbia vandenį iš šulinio (arba kito vandens šaltinio) ir užtikrina stabilų slėgį ir vandens srautą vandens tiekimo sistemoje. Kadangi šie siurbliai nėra panardinami į vandenį, atsiranda papildomi ribojimai jų panaudojimui. Stabiliam siurblio veikimui yra svarbus vandens įsiurbimo aukštis Hs, kuris susideda iš gylio H (vertikalus atstumas nuo vandens paviršiaus iki siurblio įsiurbimo įvado) ir horizontalaus atstumo nuo siurblio iki vandens šaltinio L/10.  Standartiniai siurbliai gali siurbti vandenį iš gylio iki 9 m, inžektoriniai siurbliai gali įsiurbti vandenį iš gylio iki 35 m. Taip pat svarbu įvertinti ir hidraulinius nuostolius, tekant vandeniui horizontaliai paklotame vamzdyje. Skaičiavimams naudojama tokia supaprastinta formulė:

Hs = H + L/10

čia Hs – įsiurbimo aukštis (m), H – vandens gylis (m), L – horizontalus atstumas nuo vandens įsiurbimo taško iki siurblio montavimo vietos (m).

Pavyzdžiui, šulinyje vandens lygis yra 4 m nuo žemės paviršiaus (H = 4m), šulinys yra 20 m atstumu nuo namo (L = 20m), tada galime apskaičiuoti įsiurbimo aukštis Hs = 4 +20/10 = 6m. Šitam atvejui puikiai tinka standartinis siurblys, kuris gali įsiurbti vandenį iš gylio iki 9 m. Kai įsiurbimo aukštis Hs didesnis nei 9 metrai, yra patartina naudoti siurblį su inžektoriumi arba panardinamo tipo siurblį (panardinami siurbliai šuliniams).

Siurblio našumo ir slėgio apskaičiavimas

Išsiaiškinus kokio tipo siurblys yra tinkamas (paprastas ar inžektorinis), galima apskaičiuoti reikalingą siurblio užtikrinamą slėgį (H) ir našumą (Q). Paprastai komfortiškam vandens tiekimui reikalingas apie 2 bar vandens slėgis (2 bar atitinka 20 m vertikalaus vandens stulpo) vandens suvartojimo taške. Atitinkamai, norint viršutiniame vandens suvartojimo taške užtikrinti 2 bar slėgį, reikia sudėti vandens pakėlimo aukštį nuo siurblio iki vandens suvartojimo taško ir norimą slėgį tame taške (išreikštą vandens stulpo slėgio metrais).

Pavyzdžiui, montuojamas hidroforas namo rūsyje.  Antrame aukšte yra dušas. Aukščių skirtumas tarp rūsio ir antro aukšto yra 8 m.  Galime paskaičiuoti, kad norint komfortiškai praustis po dušu antrame aukšte, siurblys turi užtikrinti vandens slėgį (h) ne žemesnį nei 28m (8m + 20m) /barais: 2,8/.

Siurblio našumas hidroforo siurbliams dažniausiai nėra labai svarbus, nes dažniausiai siurblio maksimalus našumas viršija šulinyje esančio vandens kiekį ir ilgo veikimo atveju šulinys bus paprasčiausiais ištuštintas. O tai gali sukelti siurblio sausą eigą ir jį sugadinti. Todėl rekomenduojama pasirūpinti siurblio apsauga nuo sausos eigos  (pvz. relė LP3, Switchmatic 2 ir analogiškos).

Kitą vertus siurbiant vandenį iš ežero/upės/tvenkinio ir maitinant juo laistymo sistemą galima nesirūpinti dėl vandens stokos. Šituo atveju reikia skirti dėmesį siurblio našumui prie numatyto slėgio.

Pavyzdžiui, laistymo purkštukų gamintojas efektyviam sistemos veikimui rekomenduoja vienam purkštukui užtikrinti slėgį (Hp) 2.5 bar (25 m vandens stulpo) ir našumą (Qp) 2 m3/val. Mes planuojame naudoti 2 purkštukus (n=2), o horizontalus atstumas nuo siurblio iki purkštukų (L) yra  50 m.

Tokiu atveju galime nesunkiai apskaičiuoti mums reikalingo siurblio parametrus: pakėlimą H = Hp + L/10 ir našumą Q = n x Qp , gauname H = 25 + 50/10 = 30 m ir Q = 2 x 2 = 4 m3/val.

T.y. normaliam laistymo sistemos veikimui reikalingas siurblys, kuris prie H=30m slėgio užtikrintų bent Q=4m3/val. našumą.

Siurblio su hidroforu montavimo rekomendacijos

Visiems sausai montuojamiems siurbliams galioja viena paprasta taisyklė. Siurbliai (vandens tiekimo sistemos) montuojami kaip įmanoma arčiau šulinio ar kito vandens šaltinio. Apie šią taisyklę pamiršti negalima montuojant tiek paprastus, tiek inžektorinius hidroforus.  Kuo trumpesnis įsiurbimo vamzdis, tuo paprastesnis sistemos paleidimas ir stabilesnis siurblio veikimas.

Įsiurbimo vamzdis turi būti kietas, kad įsiurbimo metu nesusispaustų. Daugumos siurblių įsiurbimo įvado skersmuo yra 25mm arba 32mm. Rekomenduojama naudoti bent vienu dydžiu storesnį įsiurbimo vamzdį – 32mm arba 40 mm atitinkamai. Naudojant storesnį vamzdį mažėja įsiurbimo pasipriešinimas, kuo pasiekoje siurblys veikia stabiliau ir efektyviau. Ir atvirkščiai, naudojant vamzdį, kurio skersmuo mažesnis nei siurblio įsiurbimo įvado, didėja hidrauliniai nuostoliai, siurblio parametrai blogėja.

Kita problema, su kuria susiduriama pajungus siurblį – įsiurbimo sistemos užsiorinimas (oras įsiurbimo vamzdyje). Kai tik į įsiurbimo vamzdį patenka oras, sistema nustoja veikti. Todėl siekiant išvengti tokių nesklandumų, privaloma montuoti atbulinį vožtuvą su kietųjų dalelių tinklelio tipo filtru prie įsiurbimo vamzdžio galo ir užtikrinti visų sujungimų sandarumą. Atbulinis vožtuvas neleidžia vandeniui nubėgti į šulinį siurbliui atsijungus, o kietųjų dalelių filtras apsaugo siurblį nuo smėlio ir kitų stambių dalelių vandenyje.  Taip pat svarbu, kad siurblys neišsiurbtų viso vandens šulinyje ir nepradėtų siurbti oro. Tai gali sukelti sausą eigą ir siurblio gedimą. Pajungiant siurblį pirmą kartą, būtina nuorinti visą įsiurbimo sistemą, todėl svarbu įsiurbimo vamzdį pakloti „be bangų“, kad nesusidarytų oro kamščių ir užpilant sistemą vandeniu, oras natūraliai išeitų į viršų.

Montuojant siurblį su inžektoriumi, visos aukščiau išvardintos taisyklės galioja, bet tokiu atveju – į šulinį reikia nuvesti du vamzdžius. Į šulinį nuleidžiamas inžektorius, prie kurio pajungiami du vamzdžiai, o prie įsiurbimo angos montuojamas atbulinis vožtuvas ir apsauginis kietųjų dalelių filtras.

Jei planuojate montuoti vandens tiekimo sistemą ir įsiurbimo gylis (Hs) yra arti 9 m ribos, rekomenduojama arba pagalvoti apie
panardinamo tipo siurblį (panardinami siurbliai šuliniams), arba pasikloti 2 vamzdžius iki šulinio, nors šiuo momentu naudosite tik vieną iš jų. Kartais pasitaiko atvejų, kai vandens lygis šulinyje krenta keliais metrais ir paprastas siurblys su hidroforu nebegali jo įsiurbti. Tokiu atveju norint pakeisti paprastą siurblį inžektoriniu (su galimybe įsiurbti vandenį iš 20-30 metrų) Jums nebereikės perkąsti viso kiemo – taip sutaupoma daug laiko ir pinigų.

Hidroforo bako talpa

Vandens tiekimo sistemos komplektuojamos su hidroforais, kurių talpa nuo 20 iki 100 litrų. Svarbu žinoti, kad hidroforo siurbliams praktiškai nėra jokių techninių apribojimų, nusakančių siurblio paleidimų per valandą kiekį ir pan., kaip pvz. giluminiams siurbliams. Dėl šios priežasties vienodi siurbliai yra komplektuojami ir 20 litrų ir 100 litrų hidroforo indais (pvz. vandens tiekimo sistemos VJ10A ar AUTOJSW komplektuojamos su identiškais siurbliais ir skirtingos talpos hidroforais). Hidroforo tūris yra gyvybiškai svarbus giluminio siurblio ilgaamžiškumui, bet sausai statomų siurblių su hidroforu atveju išsiplėtimo bako talpa labiau įtakoja vartotojo komforto lygį (triukšmingumas, slėgio svyravimai ir pan.), nei patį siurblį. Kuo didesnės talpos yra hidroforo indas, tuo rečiau įsijungia siurblys ir sistemoje yra mažiau slėgio svyravimų. Be to sausai statomi siurbliai yra pakankamai triukšmingi, todėl retesni įsijungimai atitinkamai sukelia mažiau triukšmo (ypatingai svarbu naktį).

Hidroforo siurblių naudojimas laistymo sistemoms. Vandens įsiurbimas iš tvenkinio/ežero/upės

Naudojant siurblį su hidroforu laistymo sistemoms ir siurbiant vandenį iš tvenkinio/ežero patartina naudoti ne mažesnio skersmens kaip 25mm (mažiau galingiems), 32-40mm įsiurbimo vamzdį, nes laistymo sistemų vandens našumas (Q) yra pakankamai didelis. Hidroforo siurblių įsiurbimo gylis (Hs) yra 9 metrai, kas teoriškai atitiktų 90 metrų horizontalų atstumą (L), praktika rodo, kad tokios sistemos efektyviai veikia įsiurbimo atstumu iki 40-45m. Esant didesniam atstumui, pasireiškia kavitacijos efektas (nutrūksta vandens srauto vientisumas, atsiranda oro tarpai) ir įsiurbimo vamzdis užsiorina.

Į vandens tvenkinį panardintą vamzdžio galą su atbuliniu vožtuvu ir kietųjų dalelių filtru rekomenduojama papildomai apsaugoti didesniu metaliniu tinkleliu ar kitokiu stambesniu filtru. Kitaip smulkus filtro tinklelis greitai apsineša tvenkinio/ežero vandenyje esančia organika ir užsikemša. Būtent dėl vandenyje esančių priemaišų, kietųjų dalelių hidroforai su inžektoriumi nėra geriausias sprendimas vandens įsiurbimui iš tvenkinių, ežerų, upių ir pan.

 

Įspėjimas: Prieš reguliavimą įsitikinkite, kad būtų atjungta įtampa.

Nuimkite dangtelį, suraskite reguliavimo varžtą A ir slėgių skirtumo varžtą B (žiūrėti pav.).

Įjungimo slėgio nustatymui:

• Slėgio mažinimui pasukite varžtą A prieš laikrodžio rodyklę.
• Slėgio didinimui pasukite varžtą A pagal laikrodžio rodyklę. Diferencinio slėgio sritis lieka nepakitusi.
• Įjunkite siurblį ir manometro pagalba patikrinkite įjungimo ir išjungimo slėgius.

Išjungimo slėgio nustatymui:

• Slėgio mažinimui pasukite varžtą B prieš laikrodžio rodyklę.
• Slėgio didinimui pasukite varžtą B pagal laikrodžio rodyklę. Diferencinio slėgio sritis siaurėja arba plečiasi atitinkamai.
• Įjunkite siurblį ir manometro pagalba patikrinkite įjungimo ir išjungimo slėgius. Jei reikia, kartokite slėgio nustatymo procedūras, kol bus pasiektas reikiamas rezultatas.

Įspėjimas: Prieš jungiant maitinimo įtampą, slėgio relės dangtelis turi būti uždėtas!

Norint sumažinti slėgio svyravimus vandentiekio sistemoje, galima varžtu B sumažinti diferencinio slėgio sritį.
Rekomenduojamas sistemos slėgių skirtumas tarp minimalaus ir maksimalaus yra 1,4 bar.

Sureguliavus relę, būtina sureguliuoti ir slėginio indo (hidroforo) pradinį slėgį.

GRĘŽINIO SIURBLIAI

Grundfos SQ, SQE siurblių kabelio parinkimo lentelė

VariklisSrovėKabelio skersmuo ir ilgis
kWA1,5 mm22,5mm24mm26mm2
0,75,280133213320
1,158,45083132198
1,6811,2376299149
1,8512355892139

Franklin electric 230V variklių kabelio parinkimo lentelė

VariklisSrovėKabelio skersmuo ir ilgis
kWA1,5 mm22,5mm24mm26mm2
0,373,3120210330500
0,554,380140230350
0,755,760110180270
1,18,44070120190
1,510,73060100150
2,2
204060100

Franklin electric 230V variklių kabelio parinkimo lentelė (2W)

VariklisSrovėKabelio skersmuo ir ilgis
kWA1,5 mm22,5mm24mm26mm2
0,555,860110180270
0,757,34070120190
1,11,13060100150

Franklin electric 380V variklių kabelio parinkimo lentelė

VariklisSrovėKabelio skersmuo ir ilgis
kWA1,5 mm22,5mm24mm26mm2
0,371,1930155024603670
0,551,6630105016702500
0,752,049082013001950
1,12,83405709101360
1,53,92604307001040
2,25,4170290460700
37,4120210340510
49,790150250370
5,512,670110190280
7,517,25080130200
1124,206090140
1532,00070110

Plačiau: PDF faile.

Kodėl genda panardinami elektros varikliai – 1 dalis. Plačiau: PDF faile

Dabar paanalizuokime, kaip teisingai parinkti kabelio skersmenį. Plačiau PDF faile.

Šiandien daug modernių technologijų reikalauja naudoti panardinamuosius variklius kartu su dažnio
keitikliais. Šie nurodymai suteiks Jums būtinos informacijos, kaip naudoti dažnio keitiklius su Franklin
panardinamais varikliais. Plačiau: PDF faile

Load More

Kontaktų forma
×