2023.01.31

Peristaltiniai siurbliai

Peristaltiniai siurbliai yra tūrinio tipo siurbliai, veikiantys peristaltikos principu. Siurblys yra sudarytas iš žarnos (vamzdžio), besisukančio kulno ir korpuso. Kulnas spaudžia viduje esančią žarną taip perstumdamas tūrį nuo vieno atvamzdžio iki kito. Siurblio korpusas užpildomas lubrikantu, kad sudaryti kuo mažesnę trintį kulnui slystant per žarną. Siurbliui nereikalingi sandarikliai ar veleno sandarinimai, nes visas skystis kuris perpumpuojamas per siurblį yra žarnoje ir niekada neturi kontakto su aplinka. Siurblys gali pumpuoti tankius, klampius, chemiškai agresyvius, degius skysčius ir terpes su priemaišomis. Taip pat gali dirbti sausas neribotą laiką ir veikti abejomis kryptimis. Veikimas yra lėtaeigis, tolygus, nesudarantis pulsacijų ir užtikrinantis ilgiausią žarnos tarnavimo laiką. Tipiškai siurblys naudojamas pramonėje, kur galimas sausas siurblio darbas, reikalinga minimali pulsacija, skysčiai yra užteršti, pvz.: nuotekų perpumpavime, dažų, emulsijų, klijų ir kt. sudėtingų terpių pumpavimo sistemose.

Fluimac Helios serijos peristaltiniai siurbliai

Kontaktų forma
×