+370 614 00229

2020.02.24

Plūdės

Plūdiniai jungikliai (plūdės) naudojami, siekiant automatizuoti siurblių veikimą pagal skysčio lygį talpose/rezervuaruose. Dažniausias tokio naudojimo atvejis – siurblio apsauga nuo „sauso darbo“.
Plūdė yra paprasčiausias būdas automatiškai įjungti ir išjungti siurblį, kuris užpildo ar ištuština talpą/rezervuarą.

PAGRINDINĖS PLŪDINIŲ JUNGIKLIŲ SAVYBĖS

TIPAI PAGAL VEIKIMO PRINCIPĄ

Plūdės yra vieno režimo (užpildyti arba ištuštinti) arba dviejų režimų (universalios). Antruoju atveju, priklausomai nuo laidų sujungimo, plūdė gali atlikti vieną arba kitą funkciją.

TAIKYMO SRITYS

Dažniausiai plūdės naudojamos: švariame vandenyje, geriamajame vandenyje arba užterštuose skysčiuose (nuotekose). Priklausomai nuo paskirties, plūdės turi turėti sertifikatus (ACS, Ex ir kt.). Priklausomai nuo to, kokiai terpei skirtos, plūdžių forma ir konstrukcija gali labai skirtis.

APSAUGOS NUO VANDENS IR DULKIŲ PRASISKVERBIMO LYGIS

Būdama panardinta po vandeniu, plūdė turi būti visiškai hermetiškai sandari. Ji turi vieną aukščiausių apsaugos lygių – IP 68. Dažnai galutinis plūdės plastikinis korpuso sandarumas užtikrinamas, lydant plastikinius komponentus, kad būtų sudaryta viena visuma.

AKTYVAVIMO KAMPAS

Parodo kampą, kuriuo plūdės viduje atidaroma ir uždaroma elektros grandinė. Priklauso nuo plūdės modelio ir paprastai neviršija 50 ° kampo.

ELEKTROS LAIDO ILGIS, SKERSPJŪVIS IR ŠERDŽIŲ SKAIČIUS

Priklausomai nuo paskirties, plūdės tiekiamos su 2, 3 ir 4 gyslų įvairaus ilgio kabeliais (paprastai nuo 1 iki 20 metrų). Su įžeminimo gysla (žalia-geltona spalva) arba be jos.

PRIJUNGIMO GALIA

Parodo, kokios maksimalios galios siurblį galima tiesiogiai prijungti prie plūdės. Paprastai plūdės yra skirtos iki 10 A srovei ir iki 250 V įtampai.

DARBINĖ TEMPERATŪRA (SKYSČIO)

Paprastai ji svyruoja nuo 0°С iki 50-80 °С

SPROGUMO LYGIS (Ex)

Terpėse ir aplinkose, kuriose yra daug pavojingų dujų, rūgščių, alyvų ir kt. galima naudoti tik specialią elektros įrangą. Pavojingose ​​vietose naudojamos plūdės būtinai turi turėti specialią sprogimui atsparų konstrukcinį išpildymą patvirtintą sertifikatu. Be to, plūdės pajungtos per  taip vadinamą “Zenerio barjerą”, mažinantį įtampą (trumpas jungimas tarp laidų arba tarp laido ir žemės, nesukeliant kibirkščių ir kitų potencialiai pavojingų situacijų). Pavadinimas visada turi priešdėlį Ex.

PANARDINIMO GYLIS

Paprastai standartinės plūdės yra skirtos ne didesniam kaip 5-10 metrų panardinimo į skystį gyliui. Didesniam gyliui naudojamos giliavandenės plūdės, kurių panardinimo gylis retai būna didesnis nei 20 metrų.

PAGRINDINIAI PLŪDINIŲ JUNGIKLIŲ NAUDOJIMO VARIANTAI

Paprasčiausiu atveju plūdė užtikrina automatinį siurblio įjungimą (uždarant kontaktus plūdės viduje ir tiekiant įtampą į siurblio variklį), kai ji pakyla į viršutinį skysčio lygį ir išsijungia, kai skystis išsiurbiamas iki minimalaus lygio (ištuštinimas arba apsauga nuo sausos eigos). Pagal šį principą veikia visi drenažo ir nuotekų siurbliai su integruotomis plūdėmis, taip pat šuliniams skirti siurbliai (apsauga nuo sausos eigos).

Įmontuotus plūdinius jungiklius, kaip taisyklė, turi vienfaziai panardinamų siurblių modeliai, kurių galia yra iki 1,5 kW ir skirti montuoti talpose/šuliniuose/rezervuaruose.
Tuo atveju, jei siurblys užpildo talpą, plūdė išjungia siurblį, kai ji pasiekia viršutinį lygį, ir įsijungia, kai rezervuare lieka minimalus skysčio lygis.

Vienam ar dviems nuotekų siurbliams valdyti vienu metu gali būti naudojamos nuo 2 iki 5 plūdžių. Tokiu atveju siurblys (-iai) valdomi,  naudojant valdymo pultą, kuriame pajungtos plūdės.

PLŪDĖS (-IŲ) PRIJUNGIMAS PRIE SIURBLIO

Prijungiant plūdė (-es) prie siurblio, visada vadovaukitės kartu su plūde pridedamomis gamintojo instrukcijomis.

PLŪDĖS PRITVIRTINIMAS REZERVUARE / ANT SIURBLIO

Norėdami fiksuoti plūdės  padėtį rezervuare, naudokite įsigytą kartu su plūde arba namuose pasigamintą elementarų svarelį. Įprastam plūdės kabeliui, kuris naudojamas talpoje su švariu vandeniu, svarelio svoris paprastai yra 200–250 gramų. Perkeliant svarelio padėtį ant plūdės laido, koreguojamas sureagavimo petys, t.y. siurblio įjungimo ir išjungimo lygiai.

Laisvojo laido galo ilgiu galima reguliuoti siurblio įjungimo/išjungimo lygius. Daugelyje nuotekų ir drenažinių siurblių yra specialus plūdės kabelio laikiklis, įmontuotas rankenoje, korpuse, kuris fiksuoja plūdės kabelį tam tikru ilgiu. Jei reikia, kabelio ilgis keičiamas rankiniu būdu.

Kontaktų forma
×