Prekių krepšelyje: 0

Krepšelyje nėra produktų.

2020.06.04

Global Water Solutions (GWS) gamintojo atsakymai į klausimus dėl išsiplėtimo indų (hidroforų) naudojimo

 

 

– Ar GWS slėginiame išsiplėtimo inde galima naudoti glikolį (antifrizą)?

Gamintojas rekomenduoja nenaudoti daugiau kaip 50/50 propilenglikolio mišinio. Etilenglikolis neturi būti naudojamas. Jokiu būdu mišinyje negali būti naftos produktų sudėtinių dalių.

 

– Ar GWS slėginiuose išsiplėtimo induose galima naudoti naftos pagrindu pagamintus produktus?

Ne. Membranoje esanti medžiaga nėra atspari ir pritaikyta naudojimui su skysčiais, kurie pagaminti naftos produktų pagrindu.

 

– Ar galima sumontuoti „GWS“ indą “ant šono”?

Didesnių kaip 100 litrų talpos indų nerekomenduojama montuoti “ant šono”, nes tai gali pažeisti diafragmą ir nepataisomai sugadinti indą.

 

– Indas ką tik sumontuotas, o vanduo turi savitą, nemalonų skonį – ką turėtumėte daryti?

Praplaukite naują indą, perleisdami vandenį per tris ar keturis siurblio darbo ciklus. Jei nemalonus skonis išlieka, turėtumėte ištirti tiekiamo vandens kokybę.

 

– Ar galima naudoti chloruotą vandenį GWS induose?

Taip. GWS indai yra sukurti ir pagaminti įvertinus tai, kad chloras dažnai naudojamas vandens periodiniam apdorojimui. Kokia yra didžiausia diafragmų tolerancija chlorui?
Srauto apdorojimui rekomenduojama nuo 5 iki 50 ppm, o sistemos dezinfekavimui – ne daugiau kaip 250 ppm.

 

– Ką reiškia ciklas?

Ciklas nurodo siurblio veikimo laiką. Ciklas prasideda, kai siurblys įsijungia ir baigiasi, kai siurblys sustoja. Siurblio paleidimas ir sustojimas nustatomas pagal sistemos slėgio parametrus. Pavyzdys. Indo darbo funkcija vandens sistemai su 2,07/3,45 barų slėgio nustatymu. Tai reiškia, kad siurblys pradės veikti („įjungtas“), kai slėgis rezervuaro viduje sumažės iki 2,07 bar ir sustos („išjungtas“), kai slėgis pasieks 3,45 bar. Bendrieji slėgio nustatymai yra: 1,38/2,76, 2,07/3,45 ir 2,76/4,14 bar.

 

– Kaip slėgio relė valdo siurblį ir slėginį išsiplėtimo indą?

Slėgio relė kontaktuoja su išsiplėtimo indu ir siurbliu. Slėgio relė kontroliuoja slėgį indo viduje ir įjungia bei išjungia siurblį, kai indo viduje pasiekiamas įjungimo ir išjungimo slėgis.

 

– Koks vandens kiekis išteka iš išsiplėtimo indo į vandens sistemą?

Tai reiškia vandens kiekį, kuris išteka iš indo į sistemą prieš slėgio relei įjungiant siurblį. Ištekančiam vandens kiekiui įtakos turi siurblys, indo talpa ir nustatyti slėgio parametrai, kurie valdo jūsų vandens sistemą.

 

– Ką reiškia priešslėgis (iš anksto įpūstas oras išsiplėtimo inde)?

Priešslėgis reiškia oro (dujų) kiekį (oras naudojamas GWS induose) barais/psi, kuris įpučiamas į indą prieš jį montuojant – paprastai gamykloje. Priešslėgis yra „spyruoklė“, padedanti sukurti vandens slėgį kai siurblys išjungtas. Kai diafragma užpildoma vandeniu, ji suspaudžia priešslėgį. 2,07/3,45 sistemoje siurblys toliau pumpuos vandenį į indą, kol slėgis inde pasieks 3,45 bar.

 

– Koks oro slėgis (priešslėgis) turėtų būti inde?

Oro slėgis membraninėje talpoje turi būti 0,14÷0,2 bar mažesnis nei siurblio įjungimo slėgis. Matuojant ir koreguojant pradinį slėgį membraninėje talpoje vamzdynuose neturi būti vandens. Pavyzdys. Siurblio įjungimas 2,0 bar, išjungimas 3,2 bar. Oro slėgis talpoje turi būti – 1,8÷1,86 bar. Oro slėgis matuojamas atskiru manometru.

 

– Koks standartinis (gamyklinis) priešslėgis GWS induose? 

 

Koks yra maksimalus GWS išsiplėtimo indų darbinis slėgis?

 

Kokia yra maksimali GWS išsiplėtimo indų darbinė temperatūra?

 

Daugiau informacijos rasite kartu su konkrečiu gaminio modeliu pateikiamoje gamintojo montavimo ir naudojimo instrukcijoje.

 

 

Kontaktų forma
×