2021.09.29

FRANKLIN ELECTRIC DAUGIAPAKOPIAMS SAUSAI STATOMIEMS SIURBLIAMS SUTEIKTAS ACS SERTIFIKATAS

 

Franklin Electric gamintojas pranešė, kad sausai statomiems (paviršiniams) siurbliams suteiktas ACS sertifikatas, kuris patvirtina, kad FRANKLIN ELECTRIC siurblių kokybė visiškai atitinka itin aukštus vandens rinkos reguliavimo standartus ir jie yra tinkami geriamojo vandens tiekimui. Sertifikatas galioja iki 2026 metų.

ACS sertifikatas dabar galimas vertikaliems EV serijos daugiapakopiams, vertikaliems EM serijos vienblokiams, horizontaliems daugiapakopiams EH ir EHSP serijų siurbliams.

 

ACS SERTIFIKUOTI PRODUKTAI

Daugiapakopiai horizontalūs išcentriniai siurbliai (EH ir EHSP serijų modeliai)

Daugiapakopiai vertikalūs vienblokiai išcentriniai siurbliai (EM serijos modeliai)

Daugiapakopiai vertikalūs išcentriniai siurbliai (EV serijos modeliai)

 

 

„Attestation de Conformité Sanitaire” (ACS) yra Prancūzijos geriamojo vandens sertifikatas, patvirtinantis produktų, kurie kontaktuoja su žmonėms vartoti skirtu vandeniu, tinkamumą.

Sertifikatas acs_eh-ehsp-em-ev_2026_08_30

 

 

Kontaktų forma
×