2019.01.13

ĮSIDIEGĖME ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001

Siekdama didinti konkurencinį pranašumą, apyvartą ir darbo našumą UAB „Vandens siurbliai“, priemonės VP2-2.1-ŪM-03-K Procesas LT pagalba, įgyvendino projektą „Įmonės plėtra ir optimizavimas pasitelkus integruotas vadybos sistemas įmonėje UAB „Vandens siurbliai“, finansuojamą 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos Regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Projekto kodas Nr. VP2-2.1-ŪM-03-K-02-201.

Projekto pradžia 2013 m. birželio 11 d., projekto pabaiga 2014 m. liepos 1 d.

Projekto biudžete nustatyta didžiausia projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 24.763 Eur , neįskaitant pridėtinės vertės mokesčio. Finansavimo intensyvumas iki 50,00 proc.

Projekto tikslas – sudaryti palankias sąlygas įmonės konkurencingumo ir eksporto didinimui, diegiant modernias valdymo sistemas.

Integruotų valdymo sistemų diegimo įmonėje metu buvo nustatyti ir optimizuoti įmonės veiklos procesai, įdiegtos sistemingos veiklos, poveikio aplinkai, darbuotojų saugos ir sveikatos monitoringo priemonės, padėsiančios nuolat gerinti įmonės kokybės, aplinkos, darbuotojų saugos ir sveikatos valdymo sistemas.

Įsidiegę šiuolaikines valdymo sistemas, atitinkančias standartų ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001 reikalavimus išmokome kalbėti tarptautine kokybės, aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos kalba, sprendžiant įmonės veiklos kokybės valdymo klausimus. Sertifikuotos valdymo sistemos, atitinkančios tarptautinių standartų reikalavimus suteiks galimybę įmonei išplėsti klientų ratą, sudarys prielaidas mažinti kokybės kaštus, didinti darbo našumą ir apyvartos augimą. Tarptautinių valdymo sistemų kuriama vertė daro įmonę patrauklią klientams, darbuotojams, tiekėjams, partneriams bei visuomenei.

Kontaktų forma
×